CSR

„Według K. Bouldinga, znanego amerykańskiego moralisty i ekonomisty – celem biznesu i społeczeństwa biznesu jest swobodna wymiana dóbr i usług, a dzięki temu rozwój społeczeństwa”

Strategia spółki zakłada prowadzenie działalności w sposób klarowny, zrównoważony a przede wszystkim etyczny. Nasze projekty są współzależne z zasadami dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla otoczenia firmy PROVEMA: klientów, pracowników, środowiska naturalnego i społeczności lokalnej.

Kierunek spółki wyznaczają wizja i misja. Niesamowicie istotną częścią są wartości wyrażane w przedsiębiorstwie oraz stosowanie kodeksu dobrych praktyk tak aby ograniczyć ryzyko związane z występowaniem zjawisk patologicznych i nieetycznych w firmie

Myślimy wielokierunkowo

PRAWA CZŁOWIEKA

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ŚRODOWISKO NATURALNE

UCZCIWE PRAKTYKI BIZNESOWE

SPRAWY KONSUMENCKIE

ZAANGAŻOWANIE I ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

Prowadzone działania są planowane erspektywicznie. Bardzo ważne jest utrzymywanie korzystnych stosunków ze wszystkimi interesariuszami zarówno wewnętrznymi jak zewnętrznymi. Dialog jest podstawą do wspólnego prowadzania biznesu. Staramy się utrzymać pozytywne relacje m.in. w oparciu o podejmowane decyzje biznesowe uwzględniające głosy naszych interesariuszy z zachowaniem marginesu zarządzania ryzykiem.

Spółka każdorazowa opracowuje długoletni plan rozwoju zachowując zarówno autorytet firmy, jak i potrzeby otoczenia, zastosowanie innowacyjności i zmian w organizacji, możliwości faktycznej weryfikacji działań firmy. Zgodnie z filozofią naszej firmy schemat współpracy powinien opierać się na zasadzie słuchanie relacje działanie. Tak skoncentrowany i kontynuowany kierunek pozwala na przedstawienie pełnego zakresu działań organizacji.

DZIAŁANIA FIRMY SPROWADZAJĄ SIĘ M.IN. DO INWESTOWANIA W PRACOWNIKÓW, TAK, ABY BYLI DOBRZE PRZYGOTOWANI DO NADCHODZĄCYCH WYZWAŃ BIZNESOWYCH. FIRMA STARA SIĘ ZAPEWNIAĆ IM MOŻLIWOŚCI ROZWOJU, DOCENIAĆ ICH WKŁAD I ZAANGAŻOWANIE W OSIĄGANIE CELÓW STRATEGICZNYCH FIRMY NA ZASADZIE WZAJEMNOŚCI KORZYŚCI. PRACOWNICY SĄ ANGAŻOWANI DO WIELU ZADAŃ TAK ABY JAK NAJLEPIEJ POZNAĆ STRUKTURĘ FIRMY ALE RÓWNIEŻ ABY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ REALNEGO WPŁYWU NA ROZWÓJ FIRMY ORAZ, ŻE ETYKA BIZNESU JEST MOŻLIWA DO ZREALIZOWANIA NA KAŻDYM STANOWISKU. KLIENCI Z KOLEI ODCZUWAJĄ POPRAWĘ JAKOŚCI OBSŁUGI.​

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA NIE JEST DLA NAS JEDNOWYMIAROWA. WIEMY, ŻE TYLKO SYSTEMATYCZNE I PRZEMYŚLANE DZIAŁANIA PRZYNIOSĄ DŁUGOFALOWE EFEKTY. ZDAJEMY SOBIE SPRAWĘ, ŻE PODEJMOWANE DECYZJE NIE POWINNY OGRANICZAĆ SIĘ TYLKO DO „DZIŚ BO „JUTRO MOŻE BYĆ JUŻ CAŁKIEM INNE. DLATEGO WYBIERAJĄC SIEDZIBĘ FIRMY SKORZYSTALIŚMY Z USŁUG INNOWACYJNEGO ORAZ INTELIGENTNEGO KOMPLEKSU STAWIAJĄCEGO NA ZDROWE ŚRODOWISKO PRACY. BUDYNKI POWSTAWAŁY W PARZE Z PROCESEM CERTYFIKACJI BUDYNKU W RAMACH METODOLOGII BREEAM. BUDYNKI DACHÓW POKRYTE SĄ ROŚLINAMI. ZOSTAŁY ZAINSTALOWANE BUDKI DLA PTAKÓW, NIETOPERZY ORAZ DOMKI DLA OWADÓW. NA JEDNYM Z DACHÓW WE WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŚ POWSTAŁA PASIEKA. W BUDYNKACH STOSOWANE SĄ ROZWIĄZANIA W OBSZARZE RACJONALIZACJI ZUŻYCIA ENERGII ORAZ REDUKCJI EMISJI WSZELKICH ZANIECZYSZCZEŃ.​

Od początku naszej działalności staramy się dzielić naszym doświadczeniem. Tak między innymi w czasie światowej pandemii powstała strona mambon.pl kup teraz, zrealizuj później. Witryna została uruchomiona bezpłatnie dla MŚP celem wsparcia i udostępniania ich usług w formie voucherów do rocznego wykorzystania.

Przekazujemy darowizny na różne cele jak np. Fundacji Nasz Śląsk organizującej charytatywny rajd „Złombol . Za przekazane wpłaty organizowane są wczasy oraz kolonie dla dzieci z domów dziecka. Nie zapominamy również o zwierzętach. Pomagamy najbardziej potrzebującym współpracując z fundacjami i stowarzyszeniami. Regularnie uczestniczymy w programie szlachetna paczka. W aplikacji powstała specjalna zakładka DAROWIZNA aby zwiększyć skalę działania na rzecz potrzebujących ludzi.

Zachęcamy pracowników do zaangażowania

Są wśród nas osoby, które chcą i mogą robić więcej. Staramy się angażować w różne inicjatywy jak wspomniana szlachetna paczka czy czytanie bajek dzieciom dla których szpital stał się drugim domem. Razem możemy dużo więcej.