Plan podziału

Plan podziału

PLAN PODZIAŁU Spółki Provema sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice wpisane do rejestrU przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540323 (dalej jako Spółka), dla której akta zarejestrowane prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS